TETRA POND ALGOFIN 250ML

TETRA POND ALGOFIN 250ML

  • 189 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.


TETRA POND ALGOFIN 250ML MOT TRÅDALGER M.M

För säkrare utrotning av trådalger och andra alger i trädgårdsdammen.

 

Verkningssätt:

  • Verkar effektivt mot de vanligaste algtyperna såsom trådalger, fritt svävande alger, slemalger.
  • Angriper speciellt algernas ämnesomsättning
  • Förebygger vidare alg tillväxt
  • Garanterad verkan
  • Ofarlig för vattenväxter och fiskar vid sakkunnig användning

 

Doseringsinstruktioner: Skaka flaskan före användning. Portionera med hjälp av doseringsmåttet 50 ml AlgoFinper 1000 liter damm vatten. För optimal verkan, fördela jämnt i vattnet med en käpp.

Rekommendation: Vid snabb alg tillväxt, efterdosera med halva mängden 4 veckor senare.

Innehåll: 250 ml för 5 000 liter damm vatten.

Lösning: Verksamma ämnen per 100 ml: Monolnuron 0.75 g. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller formaldehyd. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn.